Wedstrijden

Welkom op de website

van RKSV Meterik

Belangrijke uitnodiging !!

Hallo (ouders van) leden van AVV America, RKSV Meterik en Tennisclub America,

Graag willen we je uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de toekomstige accommodatie, en daarmee de toekomst van de 2 voetbalverenigingen in Meterik en America, en de Tennisclub in America.
Zoals jullie weten, is er al geruime tijd een werkgroep aan de slag, met de voorbereidingen voor het tot stand komen van een nieuwe, gezamenlijke accommodatie voor de genoemde verenigingen.
Voor wat betreft de nieuwe accommodatie zijn we nu in een cruciale fase beland. Omdat het “droomscenario” zoals we dat in gedachten hadden op korte termijn niet gerealiseerd kan worden, zullen we knopen moeten doorhakken over hoe we verder kunnen en willen.
Om hier de best mogelijke beslissing in te kunnen nemen willen we graag de mening van onze leden horen. Het gaat per slot van rekening over jouw eigen sportclub, en de toekomst hiervan.
De keuzes die gemaakt worden hebben ook invloed op het dorp, de omgeving, en daarom nodigen we ook de dorpsraden van harte uit om deze avond bij te wonen.
Maar…. om een goed besluit te kunnen nemen, moet je wel weten hoe het precies zit. Wat zijn de ideale ideeën, wat kan wel, wat kan niet, waarom niet, etc.
Binnenkort zal de vraag aan de orde zijn: wat willen we, en hoe gaan we verder. Deze vraag zal aan de leden worden voorgelegd. Om daar goed over mee te kunnen praten, en om iedereen die het aangaat hierover zo goed mogelijk te informeren, is er een bijeenkomst gepland op:

Woensdag 09 januari 2019
Aanvang 19.30
In MFC de Meulewiek, St. Jansstraat 2 in Meterik

Tijdens deze avond zal SAAM de stand van zaken weergeven middels een korte presentatie. Wethouder Geurts zal het standpunt van de gemeente uitleggen en ook het onderzoeksbureau Kragten en het Waterschap zullen aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden.
We hopen op deze avond iedereen tot in detail te informeren hoe we er voor staan. Waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. En waar alle vragen die er nog leven beantwoord kunnen worden.
Vandaar dat het van groot belang is om als (ouder van een jeugd-) lid van de vereniging aanwezig te zijn. Laat je stem horen, kom met je ideeën, stel je vragen, laat je informeren.
Dus voor de toekomst van je club: Kom 9 januari naar MFC de Meulewiek en denk en praat mee ! Laat je stem en inbreng niet verloren gaan.