Cookie beleid RKSV Meterik

De website van RKSV Meterik is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG

AVG

Wet Bescherming Persoonsgegevens

RKSV Meterik is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop RKSV Meterik persoonsgegevens verwerkt.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en bezoekers van de website www.rksvmeterik.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt RKSV Meterik  zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacy Policy is bekeken door de Stichting AVG en zij heeft aan RKSV Meterik hiervoor een zelf-verklaring afgegeven.

Welke gegevens heeft de vereniging?

In Sportlink staan de persoonsgegevens van alle leden van onze vereniging.

Bij aanmelding als lid, vrijwilliger of medewerker van RKSV Meterik,  heeft u aan ons de volgende persoonsgegevens verstrekt:

Voornaam, achternaam en tussenvoegsels; Adres, postcode en woonplaats; Telefoonnummer vast en/of mobiel; E-mail adres; Geslacht en nationaliteit; Geboortedatum en soms geboorteland ; legitimatienummer en pasfoto.

Verder hebben wij van u (niet door u verstrekt):

Lidmaatschapsnummer KNVB en ingangsdatum lidmaatschap

Verenigingsfunctie (indien anders dan speler)

Ook worden via Sportlink diverse wedstrijdgegevens bijgehouden door de KNVB. Denk hierbij aan het aantal gespeelde wedstrijden, het aantal verkregen gele/rode kaarten en lidmaatschappen in diverse commissies.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Deze gegevens worden enkel gebruikt door de vereniging voor verenigingsdoeleinden, zoals de ledenadministratie, contributieheffing, uitnodigingen voor vergaderingen en bijeenkomsten, informatieverstrekking via het sturen van berichten vanuit de vereniging (via e-mail, telefoon, of per post).

Ook wordt uw geboortedatum (zonder geboortejaar) vermeldt in de verjaardagskalender op de website.

Uw pasfoto wordt gebruikt voor de digitale spelerspas.

Uw mobiel nummer kan gebruikt worden in een WhatsApp groep.

Foto’s van wedstrijden en/of activiteiten kunnen gebruikt worden op onze website en facebook pagina.

De gegevens worden niet verspreid of openbaar gemaakt. Leden kunnen op elk moment contact opnemen met de ledenadministratie ([email protected]) voor het inzien, het wijzigen of verwijderen van bepaalde persoonsgegevens. 

RKSV Meterik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wie heeft toegang?

Toegang tot de persoonsgegevens hebben enkel de personen binnen de vereniging die deze gegevens gebruiken voor hierboven genoemde doeleinden: voorzitter, secretaris,  penningmeester en wedstrijdsecretaris. Alleen de secretaris is bevoegd tot het wijzigen van gegevens. Alle andere genoemde personen hebben beperkt inzagerecht.

Welke gegevens zijn openbaar?  

Contactgegevens

Op de website van onze vereniging staan een aantal gegevens openbaar. Hierbij gaat het om contactgegevens van leden die een bepaalde commissie leiden. Leden geven zelf aan welke contactgegevens er weergegeven mogen worden.  In principe worden er geen adresgegevens gepubliceerd alleen een mailadres en een telefoonnummer.

Teamfoto’s

Op onze website staan teamfoto’s. Per team is ook zichtbaar welke leden deelnemen aan het team. Spelers worden hier met voor- en achternaam benoemd. Wanneer leden niet zichtbaar op teamfoto’s willen staan, of niet in de teamlijst genoemd willen worden, kunnen zij contact opnemen met de secretaris ([email protected]) en zullen de gegevens verwijderd worden. 

Overige foto’s

Tijdens sommige wedstrijden worden foto’s gemaakt die vervolgens op onze website of Facebookpagina worden geplaatst. Mochten leden wensen dat foto’s waarop zij zichtbaar zijn niet geplaatst worden op de website, Facebook of andere media, dan kunnen zij hierover contact opnemen met de secretaris.

Kunnen derden beschikken over uw gegevens?

RKSV Meterik stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wel zijn uw persoonsgegevens bekend bij de KNVB, omdat u lid van deze voetbalbond moet zijn, anders kunt u ook geen lid van RKSV Meterik zijn.

Apps

De KNVB maakt gebruik van Apps zoals de Wedstrijdzaken App en de Voetbal.nl App. Door het gebruik van Apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ieder lid kan zelf inloggen bij deze apps en is zelf verantwoordelijk voor welke gegevens zichtbaar zijn voor derden.

Websites van derden

Op de website van RKSV Meterik treft u een aantal links aan naar andere websites. RKSV Meterik kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens, door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hoe zit het met de beveiliging van systemen binnen de vereniging?

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we bijvoorbeeld  een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wat zijn rechten van de leden?

U heeft recht op inzage, rectificatie of bescherming van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze Privacy Policy vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien wij een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop RKSV Meterik uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen we dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!