SAAM - Samen op weg naar een nieuw sportpark.

SAAM - Samen op weg naar een nieuw sportpark.

SAAM staat voor Sport Accommodatie America Meterik, de projectgroep die is opgericht om een nieuwe sport accommodatie tot stand te brengen tussen America en Meterik.  
Nieuws van SAAM is ook te vinden op Facebook.

Doel:
Onderzoek of en hoe een gezamenlijke accommodatie gerealiseerd kan worden voor de beide voetbalclubs, als voorwaarde voor een voorgenomen fusie van beide verenigingen. Waarbij TC America al heeft aangegeven belangstelling te hebben om mee te verhuizen naar een evt. nieuwe locatie.
Laat het aansluiten bij het nieuw te realiseren accommodatiebeleid van de gemeente Horst aan de Maas
Onderzoek de samenwerkingsmogelijkheden zo breed mogelijk, om een zo multifunctioneel – en gedragen mogelijke, toekomstbestendige accomodatie te realiseren.

Lees hier hoe e.e.a tot stand is gekomen.

Nieuwe accommodatie

4 december 11:00  Beste leden, Dinsdag 26-11-2019 is de gemeenteraadsvergadering geweest. We hadden gedacht op een goedkeuring van de gemeenteraad op het voorgestelde plan. Helaas heeft de wethouder de opdracht gekregen om nogmaals te gaan onderzoeken of er niet toch een gezamenlijke accommodatie kan komen op een tussenliggende plaats. Wij hadden een mooi multifunctioneel toekomstgericht plan, inclusief sporthal, liggen. De kans voor alle partijen om hier ja tegen te zeggen komt wellicht nooit meer terug. Verslagen en reacties hebben al volop in de media gestaan. We zijn voorlopig weer terug bij af. Het bestuur van RKSV Meterik zal weer aan tafel gaan met het bestuur van AVV America om van hen duidelijke beweegredenen te krijgen waarom (alleen) zij het huidige plan niet hebben willen steunen en vooral wat zij nu wel willen. Als dit voor ons duidelijk is zullen we kijken hoe wij hier mee verder kunnen en willen gaan. Wij blijven vooralsnog gaan voor een fusie en zullen in dat kader kijken of het plan wellicht iets verderop in afgeslankte vorm toch kans van slagen heeft. Het belang dat iedereen moet kunnen sporten op een mooie en acceptabele accommodatie zal voorop staan. Een en ander zal inhouden dat er in ieder geval vertraging in het traject is ontstaan, maar wij zullen er alles aan doen om de vaart er in te houden. Ook de bouw van een sporthal zullen we van dichtbij blijven volgen. Dit om de kansen voor Meterik zo open mogelijk te houden. Mochten jullie hierover vragen hebben, of meer informatie willen hebben, schroom dan niet om contact met een van de bestuursleden op te nemen. Met vriendelijke groet, Bestuur RKSV Meterik.

274x gelezen

Stap voor stap op weg naar het nieuwe sportpark

12 juli 10:00  Locatie- en scenariokeuze, haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk Sportpark AVV America, RKSV Meterik en TC America en besluitvorming Gemeente Horst aan de Maas. Enkele maanden geleden heeft de gemeente akkoord gegeven voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek door het bureau Kragten. De gemeente achtte het noodzakelijk dat daarin ook de huidige locaties in het onderzoek worden opgenomen. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht wat globaal de mogelijkheden, consequenties en kosten zijn van de verschillende locaties en de scenario‚Äôs op deze locaties.meer »

207x gelezen

Meer nieuws
Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!