Stap voor stap op weg naar het nieuwe sportpark

Stap voor stap op weg naar het nieuwe sportpark

12 juli 2017 10:00


Locatie- en scenariokeuze, haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk Sportpark AVV America, RKSV Meterik en TC America en besluitvorming Gemeente Horst aan de Maas.
Enkele maanden geleden heeft de gemeente akkoord gegeven voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek door het bureau Kragten. De gemeente achtte het noodzakelijk dat daarin ook de huidige locaties in het onderzoek worden opgenomen. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht wat globaal de mogelijkheden, consequenties en kosten zijn van de verschillende locaties en de scenario’s op deze locaties.

Denk daarbij aan zaken als ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden van verenigingen en ledenaantallen, inrichtingsmogelijkheden sportparken, natuurgrasvelden en/of kunstgrasvelden, eigendomsverhoudingen en verwervingsmogelijkheden, verkeerskundige aanpassingen, bestemmingsplanconsequenties, bodemgesteldheid en waterhuishouding, aanleg- en inrichtingskosten.
Enkele weken geleden is het concept haalbaarheidsonderzoek opgeleverd. Dit concept-haalbaarheidsonderzoek van Kragten is samen met wethouder van Rensch, ambtenaren, bureau Kragten, werkgroep SAAM en bestuursleden van AVV America, RKSV Meterik en TC America besproken. Vorige week is de definitieve versie van het haalbaarheidsonderzoek afgerond.
Ondertussen moesten de verenigingsbesturen zich beraden op locatie- en scenariokeuze en vervolgens de definitieve keuze gemotiveerd aanleveren bij de gemeente. Dit is ook afgelopen week gebeurd.
Gezamenlijk hebben de verenigingen AVV America, RKSV Meterik en TC America gekozen voor de locatie Eickhorsterweg en het scenario met realisatie van twee natuurgrasvelden, een kunstgrasveld en twee all-weather-tennisbanen.
Enkele overwegingen bij de locatie Eickhorsterweg.
De locatie op één van de bestaande locaties (sportpark Erica of sportpark de Vonckel) heeft geen enkele gedragenheid.
De nabijheid van locatie Eickhorsterweg, gemeten voor alle leden van de voetbal- en tennisverenigingen, is het beste en voor de toekomst van de verenigingen de meest optimale.
Bureau Kragten en Gemeente hebben overtuigend aangegeven te kunnen borgen dat de bodemgesteldheid aan de Eickhorsterweg volledig op orde zal worden gebracht. Dat is fundamenteel.
Zeker van belang is verder dat er voor de locatie Eickhorsterweg geen grondverwerving benodigd is. Het doel is om per september 2019 gebruik te gaan maken van de nieuwe sportaccommodatie. Een mogelijk langdurig of complex traject van grondverwerving zou dat in gevaar kunnen brengen.
Verder is locatie Eickhorsterweg een van de locaties die lagere investeringen met zich brengt (zeker vergeleken met de locaties waar grondverwerving noodzakelijk is).
Verkeerskundig (bereikbaarheid en veiligheid) heeft locatie Eickhorsterweg, na enkele aanpassingen, meerdere voordelen (veiligheid, bereikbaarheid).
Een nieuwe tennisaccommodatie op de centrale locatie Eickhorsterweg geeft TC America de kans om meer leden vanuit de Meterik te werven.
Deze locatie heeft verder potentie en is ideaal mochten er in de toekomst (sport)activiteiten en andere initiatieven uit de dorpen Meterik, America en Hegelsom willen aansluiten. Het blijft relevant actief naar mogelijkheden te blijven zoeken.

Wat betreft de keuze voor een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld is noodzakelijk. Bij voorbaat heeft het kunstgrasveld de volgende voordelen.
Bespeelbaar bij vrijwel alle weersomstandigheden (wedstrijden en trainingen);
Minder onderhoud;
Ook in de zomerperiode, als het voetbalseizoen stil ligt, te gebruiken.
Daarnaast heeft de beschikbaarheid van beide veldsoorten (kunstgrasveld en natuurgrasveld) het voordeel dat bij voorbaat alle opties aanwezig zijn voor toepassing van nieuwe ontwikkelingen en spelvormen op (voetbal-) sportgebied.
In oktober neemt de gemeenteraad een besluit met een akkoord voor de realisatie van het nieuwe sportpark. Volgende stap zal zijn dat voor de gekozen locatie en scenario een vervolgtraject komt waarin concrete plannen en offertes worden gevraagd voor de volledige realisatie van het nieuwe sportpark. Ook dit proces wordt naar verwachting door bureau Kragten begeleid.
In december besluit de gemeenteraad over de financiering.
Stap voor stap komt het nieuwe sportpark in zicht.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!