Wedstrijden
zaterdag 17-mrt
Ysselsteyn JO11-1 America/Meterik JO11-1
Afg.
America/Meterik JO11-2 Venl. Boys JO11-5
Afg.
America/Meterik JO11-3 FCV-Venlo JO11-6
Afg.
America/Meterik JO15-1 Baarlo JO15-1
Afg.
America/Meterik JO19-2 Venray JO19-4
Afg.

zondag 18-mrt
Meterik 1 Melderslo 1
Afg.
Ysselsteyn 3 Meterik 2
Afg.
Meterik 3 VCH 5
Afg.
Ysselsteyn 5 Meterik 4
Afg.

donderdag 22-mrt
Meterik 4 SVOC'01 2 19:30

zaterdag 24-mrt
Venray JO11-3G America/Meterik JO11-1 08:45
Irene JO11-5 America/Meterik JO11-2 08:45
S.V. Lottum JO10-1 America/Meterik JO11-3 10:00
Meterik/America JO13-1 Volharding JO13-2G 11:30
Ysselsteyn JO15-1 America/Meterik JO15-1 13:00
Meterik/America JO17-1 Wittenhorst JO17-4 15:00
Meterik/America JO17-2 Leunen JO17-2 14:00
Roggel JO19-1 America/Meterik JO19-1 15:00
S.V. Lottum JO19-1 America/Meterik JO19-2 14:30
Meterik/America JO8-2 Melderslo JO8-2 09:30
Meterik/America JO9-1 Wittenhorst JO9-2 10:30
Mini Pupillen Locatie: Sparta 18 10:30

Programma komende weken

SAAM

SAAM bereidt uiteindelijk plan voor

Naar aanleiding van het besluit in de raadsvergadering van december 2017, heeft de werkgroep SAAM niet stilgezeten. Aan de hand van een gedetailleerd plan van buro Kragten wordt gewerkt aan de verdere invulling van het aan te leggen sportpark voor de voetbalverenigingen van America en Meterik en de Tennisclub America. En wellicht nog voor andere binnen- of buitensporten en –activiteiten die hierbij aan kunnen sluiten.

Volgende mijlpaal zijn de ledenvergaderingen van de verschillende verenigingen eind april / begin mei, en de gemeenteraadsvergadering van 03 juli, waarin we de definitieve plannen en de begroting aan de gemeenteraad willen voorleggen voor goedkeuring. Als dat lukt, kunnen de plannen definitief gemaakt worden, en kunnen we daadwerkelijk beginnen.

Komende maanden zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn, en de vorderingen.

Als je goede ideeën hebt, of wilt graag mee de handen uit de mouwen steken: laat dit dan aan een van de bestuursleden van de vereniging weten !

Werkgroep SAAM.

Stap voor stap op weg naar het nieuwe sportpark

Locatie- en scenariokeuze, haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk Sportpark AVV America, RKSV Meterik en TC America en besluitvorming Gemeente Horst aan de Maas.

Enkele maanden geleden heeft de gemeente akkoord gegeven voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek door het bureau Kragten. De gemeente achtte het noodzakelijk dat daarin ook de huidige locaties in het onderzoek worden opgenomen. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht wat globaal de mogelijkheden, consequenties en kosten zijn van de verschillende locaties en de scenario’s op deze locaties. Denk daarbij aan zaken als ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden van verenigingen en ledenaantallen, inrichtingsmogelijkheden sportparken, natuurgrasvelden en/of kunstgrasvelden, eigendomsverhoudingen en verwervingsmogelijkheden, verkeerskundige aanpassingen, bestemmingsplanconsequenties, bodemgesteldheid en waterhuishouding, aanleg- en inrichtingskosten.

Enkele weken geleden is het concept haalbaarheidsonderzoek opgeleverd. Dit concept-haalbaarheidsonderzoek van Kragten is samen met wethouder van Rensch, ambtenaren, bureau Kragten, werkgroep SAAM en bestuursleden van AVV America, RKSV Meterik en TC America besproken. Vorige week is de definitieve versie van het haalbaarheidsonderzoek afgerond.
Ondertussen moesten de verenigingsbesturen zich beraden op locatie- en scenariokeuze en vervolgens de definitieve keuze gemotiveerd aanleveren bij de gemeente. Dit is ook afgelopen week gebeurd.

Gezamenlijk hebben de verenigingen AVV America, RKSV Meterik en TC America gekozen voor de locatie Eickhorsterweg en het scenario met realisatie van twee natuurgrasvelden, een kunstgrasveld en twee all-weather-tennisbanen.

Enkele overwegingen bij de locatie Eickhorsterweg.

 • De locatie op één van de bestaande locaties (sportpark Erica of sportpark de Vonckel) heeft geen enkele gedragenheid.
 • De nabijheid van locatie Eickhorsterweg, gemeten voor alle leden van de voetbal- en tennisverenigingen, is het beste en voor de toekomst van de verenigingen de meest optimale.
 • Bureau Kragten en Gemeente hebben overtuigend aangegeven te kunnen borgen dat de bodemgesteldheid aan de Eickhorsterweg volledig op orde zal worden gebracht. Dat is fundamenteel.
 • Zeker van belang is verder dat er voor de locatie Eickhorsterweg geen grondverwerving benodigd is. Het doel is om per september 2019 gebruik te gaan maken van de nieuwe sportaccommodatie. Een mogelijk langdurig of complex traject van grondverwerving zou dat in gevaar kunnen brengen.
 • Verder is locatie Eickhorsterweg een van de locaties die lagere investeringen met zich brengt (zeker vergeleken met de locaties waar grondverwerving noodzakelijk is).
 • Verkeerskundig (bereikbaarheid en veiligheid) heeft locatie Eickhorsterweg, na enkele aanpassingen, meerdere voordelen (veiligheid, bereikbaarheid).
 • Een nieuwe tennisaccommodatie op de centrale locatie Eickhorsterweg geeft TC America de kans om meer leden vanuit de Meterik te werven.
 • Deze locatie heeft verder potentie en is ideaal mochten er in de toekomst (sport)activiteiten en andere initiatieven uit de dorpen Meterik, America en Hegelsom willen aansluiten. Het blijft relevant actief naar mogelijkheden te blijven zoeken.

 

Wat betreft de keuze voor een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld is noodzakelijk. Bij voorbaat heeft het kunstgrasveld de volgende voordelen.

 • Bespeelbaar bij vrijwel alle weersomstandigheden (wedstrijden en trainingen);
 •  Minder onderhoud;
 • Ook in de zomerperiode, als het voetbalseizoen stil ligt, te gebruiken.
 • Daarnaast heeft de beschikbaarheid van beide veldsoorten (kunstgrasveld en natuurgrasveld) het voordeel dat bij voorbaat alle opties aanwezig zijn voor toepassing van nieuwe ontwikkelingen en spelvormen op (voetbal-) sportgebied.

In oktober neemt de gemeenteraad een besluit met een akkoord voor de realisatie van het nieuwe sportpark. Volgende stap zal zijn dat voor de gekozen locatie en scenario een vervolgtraject komt waarin concrete plannen en offertes worden gevraagd voor de volledige realisatie van het nieuwe sportpark. Ook dit proces wordt naar verwachting door bureau Kragten begeleid.

In december besluit de gemeenteraad over de financiering.

 

Stap voor stap komt het nieuwe sportpark in zicht.

Werkgroep SAAM