Nieuws

  1. Hier komt binnenkort weer het programma te staan.

maart 2019, SAAM

Volgens de laatste informatie naar jullie toe hebben we gemeld dat SAAM in gesprek zou gaan met de wethouder en gemeente over het verdere verloop rond het nieuwe gezamenlijke sportpark. De huidige gemeentelijke benadering kent immers nog te veel onduidelijkheden, aannames en te weinig overtuiging. Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden met de volgende conclusie:

SAAM gaat samen met de gemeente in gesprek met de betrokken partijen (Waterschap, Provincie, etc.) om de mogelijke locaties/gebieden opnieuw te beoordelen op haalbaarheid. Ook wordt hierbij ruimtelijke expertise betrokken om vanuit de kansen en niet vanuit beperkingen te kijken naar de mogelijkheden van een centrale locatie.

SAAM stelt aan de hand hiervan haar bevindingenrapportage op. Na oplevering (het streven is voor de vakantie) kunnen op basis hiervan de voorgestelde ledenraadplegingen plaatsvinden.

Wij vinden het belangrijk dat er echt indringend en vanuit de kansen is gekeken naar alle mogelijkheden van de centrale locatie. Pas dan kunnen wij met overtuiging met de leden een breed gedragen besluit nemen.