Nieuws

  1. Hier komt binnenkort weer het programma te staan.

Bestuur

 
Algemeen Bestuur RKSV Meterik d.d. 01-10-2018
 
vacant
(voorzitter)
voorzitter@rksvmeterik.nl
Geert van Rens
(vice-voorzitter en wedstrijdsecretaris)
wedstrijdsecretaris@rksvmeterik.nl
06-51249623
Marièl Walraven
(secretaris)
secretaris@rksvmeterik.nl
077-3987522
06-83601488
Jan Driessen
(penningmeester)
penningmeester@rksvmeterik.nl
077-3985731
Ton Jakobs
(technische commissie)
wedstrijdsecretaris@rksvmeterik.nl
077-3987391
Peter Versleijen
(bestuurslid)
wedstrijdsecretaris@rksvmeterik.nl
06-50838306
Leon Tacken
(vz. Afd. jeugd)
jeugd@rksvmeterik.nl
06-53597518