JEUGDTOERNOOI 2019

Informatie en inschrijven

Beste sportvrienden,

Aan het einde van het voetbalseizoen 2018/2019 organiseren we wederom ons jaarlijks 3-daags jeugdtoernooi voor JO19 (junioren) t/m JO8 (pupillen).
Middels dit schrijven willen we U uitnodigen om deel te nemen aan dit sportieve evenement. We stellen het zeer op prijs, indien uw vereniging mocht besluiten
tot deelname aan één of meerdere toernooien met één of meerdere teams.

Het toernooi zal plaatsvinden op sportpark “de Vonckel” te Meterik, op de navolgende dagen:
Vrijdagavond 31 mei 2019 JO19 toernooi
Zaterdag 1 juni 2019 JO17, JO15 en JO13 toernooi
Zondag 2 juni 2019 JO11 en JO10/JO9/JO8 toernooi

– JO19-toernooi: Vrijdagavond; (start omstreeks 18:00 uur tot ongeveer 22:00 uur)
– JO17-toernooi: Zaterdagavond; (start omstreeks 18:00 uur tot ongeveer 22:00 uur)
– JO15-toernooi: Zaterdagmiddag; (start omstreeks 13.30 uur)
– JO13-toernooi: Zaterdagmorgen; (start omstreeks 09.00 uur)
– JO11-toernooi: Zondagmiddag; (start omstreeks 13.30 uur)
– JO10/JO9/JO8-toernooi: Zondagmorgen; (start omstreeks 09.00 uur)

(more…)

Gemeenteraad stemt unaniem in met plannen SAAM

Sportpark America-Meterik stap dichterbij

Gemeenteraad stemt unaniem in met plannen SAAM

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december j.l. heeft de gemeenteraad, onder het toeziend oog van een overvolle tribune, het voorstel besproken voor het aanvullend voorbereidingskrediet voor de realisatie van een gezamenlijk sportpark.

Met name de goede samenwerking van de verenigingen, de bereidheid om in gezamenlijkheid dit sportpark te ontwikkelen en de grote gedragenheid bij zowel de actieve leden van de verenigingen, de vele vrijwilligers, en ook de dorpsraden en inwoners van beide dorpen werden als belangrijke pijlers genoemd. Dit werd onderstreept door de vele aanwezigen op de tribune die voor dit onderwerp naar de raadszaal waren gekomen.

Daarnaast natuurlijk nog een aantal kritische vragen en opmerkingen. Met name over de bodemgesteldheid, de verkeersveiligheid, de achterblijvende lokaties, de financiën etc. Die uiteraard meegenomen worden in het vervolgtraject.

Maar met dit groene licht is een belangrijke mijlpaal bereikt. De verenigingen kunnen nu aan de slag met de definitieve voorbereiding van het sportpark. Waarbij alle nu nog openstaande vragen  uitgezocht en beantwoord zullen worden. En de concrete plannen over de invulling van terreinen en gebouwen gemaakt zullen worden. Met als doel om nog voor de zomervakantie 2018 een uitgewerkt plan met bijbehorende begroting aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen, zodat met de daadwerkelijke aanleg kan worden begonnen (na accoord gemeenteraad). Streven is nog steeds om het nieuwe sportpark in gebruik te nemen bij de aanvang van het seizoen 2019-2020. En in de toekomst met aansluiting van nog meer verenigingen en initiatieven die op deze centrale lokatie kunnen landen voor de dorpen America, Hegelsom en Meterik. Hiermee wordt, mede op verzoek van de gemeenteraad, tijdens de ontwikkeling rekening gehouden, zodat b.v. ook een binnensportaccommodatie voor de volleybal-fusie verenging VC Trivia tot de toekomstige mogelijkheden behoort. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Dank aan de gemeenteraad en ambtenaren voor het constructieve meedenken en het besluit dat we door kunnen. We gaan er weer vol tegenaan/mee verder !

 

Werkgroep S.A.A.M.

 


 

Een overvolle tribune tijdens de behandling van het raadsvoorstel sportaccommodatie America-Meterik.